امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مجموعه ی«من موفق» حامل پیام ها و تأکیدهای مثبتی است که با تکرار پر انرژی آنان بی شک می توان خود را در معرض قبول هر مسئولیت و تحقق توان انجام آن دید. چه بسا افرادی با این باور در زمینه های مختلف و حوزه متفاوت اجتماعی و اقتصادی از موفقیت های چشمگیری برخوردار گردیده اند که اعلام اسامی و حوزه فعالیت آنان در مجال این مقدمه نمی گنجد. لذا باور داشته باشیم، انسان به حق جانشین خلف خداوند در این زمین بوده و کم تلقی کردن و تحقیرانسان توسط خودِ فرد خطایی عظیم می باشد...
صفحات کتاب :
104
کنگره :
‫BF637 ‭/م8‫‬‮‭غ9 1390
دیویی :
‫‬‮‭158/1
کتابشناسی ملی :
2749219
شابک :
‫‭978-964-8880-66-3‮‬
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه من موفق