کتاب سفری به آسمان هشتم pdf

نگاهی به زندگی امام رضا (ع)

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500
نظر شما چیست؟
ما شیعیان بر این باوریم که انبیا و امامان همانگونه که در حیاتشان سخنان ما را می شنید ه اند،پس از وفاتشان نیز سخنان ما را می شنوند؛ زیرا آنان همانند شهیدان – و -برتر از ایشان- نزد
خداوند زنده و از روز ی های معنوی برخوردارند.
دلایل ما بر این مطلب آیات قرآنی و روایاتی است که شهدا را زنده می دانند که نزد خدا
روزی می خورند و تمامی ائمه ما علاوه بر اینکه به شهادت رسید ه اند و مقام شهدا را دارند از آنان برترند زیرا آنان با دریایی از اطلاعات، عالم به غیب و اسرار عالم نیز می باشند. که مقامی بس بالاتر از شهدا دارند بلکه قلمشان افضل از خون شهداست.
صفحات کتاب :
164
کنگره :
BP47‫‭‫‬‭/ن26س7 1393
دیویی :
297/957
کتابشناسی ملی :
3543930
شابک :
978-964-429-709-0
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه سفری به آسمان هشتم