کتاب لبخندک pdf

لطیفه های ریزه میزه

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
خنده در این مجموعه نتیجه شگفتی هایی است که برای انسان به وجود می آید و هرگز اصالتی ندارد . تلاش شده از خنده های تمسخرآمیز فاصله بگیریم و با معنادار کردن هر تبسم لحظاتِ خوشِ پرباری به شما هدیه دهیم .
رولب مون همیشه خنده پیداست
می خندیم، اما دل مون کربلاست...
***
دکتر: آقا کجایتان درد می کند؟
دبیر جغرافیا: سمت شمال شرقی سرم!
***
معلم: پرویز بگو ببینم روغن نباتی را چگونه درست می کنند؟
پرویز: آقا نمی گم.
معلم: حتما بلد نیستی.
پرویز: آقا، خوب هم بلدم ولی نمی گم.
معلم: آخه چرا؟
پرویز: برای اینکه فرمولی که من بلدم از اسرار شغلی پدرمه خودش گفته نباید پیش هر کس فاش کنم!
دیویی :
‫‭8‮فا‬8/262
کتابشناسی ملی :
1614812
شابک :
978-964-8654-37-0
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
146
کنگره :
‫PIR8203‭‬ ‭/ح9534‫‭ل2 1389

کتاب های مشابه لبخندک