امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
8,450
نظر شما چیست؟
پس از سی سال کارو سفری هزاران ساله ، خود را در آغاز راه می دانم . مجموعه فرم های روستایی ، منطق الطیر و اهل بیت رهاوردی است ازسفر به خاک .
... و اینک صدای خداوند را در همه چیز و همه جا می شنوم . زمزمه آب در جویبارو سرخی انار و انعکاس سرودهای عاشق درآب و هنوز به دنبال صدایی هستم که در چهار سالگی از دل هستی شنیدم و همه آن صورت هایی که به مدد خاک ، آب و آتش زاده می شوند و یا در قالب کلمات .
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم ...
صفحات کتاب :
180
کنگره :
‫CT1888‭‬ ‭/آ4‫‭‮الف‬2 1388‮
دیویی :
‫920/02
کتابشناسی ملی :
1779637
شابک :
978-964-560-796-8
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2486-5

کتاب های مشابه خاک عشق