کتاب تاریخ قرن هجدهم pdf

انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون بناپارت

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بزرگ‌ترین اتفاق تاریخ که موجب پیشرفت قرن و جداییش از جهان گشته را بسیاری انقلاب کبیر فرانسه می‌دانند، انقلابی که توسط ناپلئون بناپارت سردار کوتاه قد، ولی بلندهمّت فرانسوی به وقوع پیوست. در این کتاب اوضاع و احوال سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ابرقدرت‌های بزرگ اروپا در قرن هجدهم یعنی روسیه، انگلیس، پروس و اتریش را بیان نموده و زمانی که به فرانسه می‌رسد چگونگی به وقوع پیوستن انقلاب کبیر فرانسه از ابتدا تا انتها را بیان می‌نماید.
این کتاب اثر دو نویسنده و محقق بزرگ اروپا، آلبر ماله و ژول ایزاک می‌باشد که با ترجمه استاد رشید یاسمی که با قلم شیوا و بلیغ خود تاریخ پیچیده و تودرتوی قرن هیجدهم اروپا را بسیار شیرین و خواندنی کرده، به گونه‌ای که به گفته بسیاری از بزرگان ادبیات ایران زمین نهادن این کتاب در زمان مطالعه‌اش کاری است بس دشوار، ارزشی دوچندان یافته.

سلطنت لوی پانزدهم پس از عهد پادشاهی لوی چهاردهم طولانی‌ترین ادوار سلطنتی تاریخ فرانسه است. مدت آن 59 سال بود (از اول سپتامبر 1715 تا 10 مه 1774) و به دو دوره تقسیم می‌گردد: اول از 1715 تا 1723 که زمان صغر لوی پانزدهم و نیابت سلطنت دوک دورلئان است، دوم از 1723 الی آخر که عهد سلطنت شخصی لوی پانزدهم است.
این پادشاه در دورة سلطنت شخصی خود زمام امور را ابتدا در کف کاردینال دوفلوری ، سپس در دست محبوبه‌های خود از قبیل مادام دو پمپادور نهاد، به قسمی که وزرا به فرمان آن معزول و منصوب می‌گردیدند. در داخلة مملکت، این پادشاه از قدرت مطلقه که میراث لوی چهاردهم بود سوءاستفاده کرد و به سبب اسراف و تبذیر در اموال دولتی مشکلات عظیمه در امور مالیه تولید کرد و به این جهت کراراً مورد اعتراض پارلمان واقع شد و مفاسد سلطنت مطلقه بر عموم مردم ظاهر و ثابت شد، در روابط خارجی هیچ زمانی به این درجه برای مملکت فرانسه مشئوم و بد عاقبت نبود.
صفحات کتاب :
664
کنگره :
‫‬‭DC161‭‫‬‭/م‌2ت‌2 1389
دیویی :
‫‬‭944/04
کتابشناسی ملی :
2043740
شابک :
‫‬‮‭‫‬‭978-964-8007-51-0
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه تاریخ قرن هجدهم