کتاب دین و روابط بین الملل pdf

پؤوهشی درباره نقش دین در عرصه نظری روابط بین املل

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
دین از جمله موضوعات مهمی است که اهمیت مطالعة آن به ویژه در عصر جهانی شدن افزایش یافته است. همواره این سؤال مطرح بوده که دین به مثابة نهادی سنتی با چه مسائلی در عصر جهانی شدن مواجه می شود. در صورتی که جهانی شدن را به مثابة یک متغیر مؤثر بر نقش و جایگاه دین فرض کنیم، در آن صورت این سؤال مطرح می شود که آیا نیروهای جهانی شدن باعث به حاشیه کشیده شدن هر چه بیشتر جایگاه دین در حیات اجتماعی انسان ها می شوند، یا این که برعکس، موجبات تقویت آن را فراهم می آورد. استدلال کلی نویسندة کتاب حاضر این است که پس از یک دورة طولانی دفع دین در جهان مدرن، در دهه های اخیر شاهد بروز نشانه هایی از احیای جایگاه دین در حیات بشر هستیم. این احیاگری جلوه های مختلفی دارد که یکی از آن ها در حوزة روابط بین الملل مشهود است...
دیویی :
‫‬‮‭201/727
کتابشناسی ملی :
3723222
شابک :
‭978-964-426-770-3‬
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
159
کنگره :
‫‬‮‭BL65/155‫‬‮‭/ق9د9 1393

کتاب های مشابه دین و روابط بین الملل