امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,800

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
گرچه عنوان فقه سیاسی جدید است و در متون فقهی سابقۀ دیرینه ندارد، چنین عنوانی از آن دسته عناوینی که به همراه مُعنون خود جدید باشد، نیست. عنوان فقه سیاسی جدید است، ولی معنون آن قدیمی است. اجمالاً، فقه سیاسی به احکام مستقر میان حاکم و محکوم یا فرمانروا و فرمانبری می پردازد و موضوع محوری آن امام، حاکم شرع و ولی فقیه است...
شابک :
978-964-426-812-0
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
164
کتابشناسی ملی :
3831804

کتاب های مشابه فقه سیاسی در اسلام