امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,400

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
چه طور می توان یک پزشک خوب بود؟ یکی از ویژگی های لازم برای رسیدن به این توانایی گرفتن شرح حال خوب معاینه مناسب و بکار بردن قضاوت بالینی برای رسیدن به تشخیص مناسب است. تمام 19 فصل این کتاب بر همین منوال تدوین شده است. شروع هر فصل با شرح حالی از یک شکایت شایع شروع می گردد. و از شما می خواهد پس از خواندن شرح حال تشخیص افتراقی های خود را بر اساس اطلاعات داده شده بیان نمایید. سپس بر اساس یافته های معاینه به شما کمک می کند که مراحل تشخیص خود را اصطلاح نمایید بطوری که قادر خواهید شد به تشخیصی نهایی برسید. سپس درمان اورژانسی تشخیص مورد نظر بحث می گردد. امید است که با مرور این مراحل تشخیصی مهارت تشخیصی شما افزایش یابد...
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
174
کنگره :
‫‬‭RC71/5‫‭/م8ق4 1393
دیویی :
‫‬‭616/075
کتابشناسی ملی :
3517131
شابک :
978-964-5627-15-5

کتاب های مشابه قدم به قدم در رسیدن به تشخیص های افتراقی شایع در اورژانس