نظر شما چیست؟
این مجموعه را بعلاوه کلیه تبعات احتمالی اش تقدیم می کنم به واو جیم سردبیر سابق نشریه معلوم الحال سین، که سالها پیش این نان را در دامن معلوم الحال ما انداخت...
صفحات کتاب :
96
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه بسته پیشنهادی