نظر شما چیست؟
یکی از رفقا می گفتاین اصن یه وضی را بدجوری توی دهان ما انداخته ای.گفتم من هم سهم عمده ای در استفاده از آن داشتم ، حالا بد کردم؟ مگر این ترکیب کاربرد کمی دارد. توتاحالا چندبار دریایی از حرف را در ظرف همین ترکیب ریخته ای و مکنونات درونی ات را بیان کرده ای؟ گفت راست می گویی، بارها . گفتم پس دستم درد نکند، گفت اصن یه وضی
صفحات کتاب :
80
کنگره :
‫‬PIR8087‭‬‭/‮الف‬2344‬‬‮‫‭‮الف‬6 1394‬‬
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬7/62‬
کتابشناسی ملی :
3752022
شابک :
‫‬‭978-600-707-528-9‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه اصن یه وضی