امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,950
خرید چاپی
50,000
15%
ت 42,500
نظر شما چیست؟
چاپ دوم رمان «جنگ پتروس» درباره مقاومت مردم یونان با ترجمه مجید عمیق توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
به گزارش ستاد خبر انتشارات سوره مهر، مجید عمیق درباره این کتاب گفت:«جنگ پتروس» درباره پسر بچه ای چهارده ساله از کشور یونان با نام پتروس است که در جنگ جهانی دوم در مقابل اشغال گری آلمانها در کنار مردم کشورش به مقاومت مردمی در مقابل نازی ها پرداخت.
وی ادامه داد:پتروس قهرمان این داستان در کنار دیگر اعضای خانواده از جمله پدربزرگ و پدر و مادر و خواهرش و دیگر دوستان خود شروع به پخش اعلامیه و بیانیه و شعارنویسی روی دیوار علیه آلمانها می کردند.
عمیق افزود: در واقع پتروس نماد نوجوانانی است که در مقابل تجاوز به کشورشان به پا می خیزند و به نوعی به مقاومت مردمی در جنگ با اشغال گران دست می زدند.
صفحات کتاب :
268
کنگره :
‫‭PA5610‫‭/ز9ج9 1388
دیویی :
‫‭889/334[ج]
کتابشناسی ملی :
1816722
شابک :
978-964-506-825-5
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1944-1

کتاب های مشابه جنگ پتروس