امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 18,000
نظر شما چیست؟
این کتاب مجموعه ای از ضرب المثلهای رایج در زبان فارسی است که مصداق و نظیر آنها در فرهنگ و زبان انگلیسی نیز یافت می شود و علت گزینش این ضرب المثلها وجود واژه های موجود در آنهاست که با عنوان کتاب به طور مستقیم در ارتباط هستند، بدیهی است که شمار آنها بیش از این تعداد محدود است و شما مشتاقان زبان انگلیسی می توانید با همت خود بر تعداد آنها بیفزایید...
دیویی :
‫‭398/9‬‮فا
کتابشناسی ملی :
2385908
شابک :
978-964-8310-51-1
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
60
کنگره :
‫‬‮‭PIR3996‫‬‮‭/پ24د92 1393

کتاب های مشابه دوستی