کتاب بررسی و تحلیل موسیقی کلاسیک در قزوین pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 16,250

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب حاضر مطالعه ای است دربارة بخشی از تاریخ موسیقی قزوین که بخشی از پایان نامة دورة دکترای نگارنده را (با تغییراتی در ساختار نوشتاری) دربر می گیرد. این اثر به درخواست ریاست حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین، جناب آقای محمد کرم اللهی، و همکاری معاون محترم ایشان، سرکار خانم زهره ترکمن، تألیف شد. در این اثر، تلاش شده، به دور از گرایش های ناسیونالیستی (عاملی که متأسفانه گاه در تحقیقات امروز مشاهده می شود)، تحولات موسیقی قزوین بررسی و تصویر روشنی از این تحولات ارائه شود. به امید اینکه دیگر پژوهشگران عرصة موسیقی نیز در تکمیل این اثر گام بردارند و دربارة دیگر ادوار بررسی و تحقیق کنند...
صفحات کتاب :
418
کنگره :
‫‬‭ML344/8 /ق4‫‬‭م9 1391
دیویی :
‫‬‭789/9536
کتابشناسی ملی :
3056562
شابک :
‫‭978-600-175-515-6‬‬
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-2489-6

کتاب های مشابه بررسی و تحلیل موسیقی کلاسیک در قزوین