نظر دیگران

نظر شما چیست؟
داستان از خونه کفاش پیر و همسرش شروع میشه که پول زیادی ندارند و باید برای تولید هر کفش کفش قبلی که تولید شده بفروخته بشه تا با پولش چرم لازم برای تولید کفش بعدی بدست بی آد ولی بخت و اقبال به اونها رو میکنه و جن های مهربون میان کمکشون میکنن...

کتاب های مشابه جن پینه دوز