دانلود رایگان کتاب دو هفته نامه مهر شماره (219)

امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
تولید کتاب گویا با توجه به نو بودن این عرصه، نیازمند فرایندها و الگوهای تازه ای نسبت به تولید چاپی است. تفاوت آشکار مدیوم های عرضه ، تفاوت هاهوی ماهوی و ساختاری با شیوه های تولید را نیز طلب می کند.با این حال، شباهت عنوان محصول نهایی، که...
تاریخ نشر :
1393/11/01
صفحات کتاب :
12
شماره :
219

کتاب های مشابه دو هفته نامه مهر شماره (219)

با موفقیت اضافه شد
0