نظر شما چیست؟
ازدواج از آن کارهای حیاتی و اساسی است که هر بشر در صورت تمایل به اقدام به آن، نیاز به مشاوره، تحقیق و تفحص بسیار دارد. آنچه در این کتاب می خوانید مشاوره های منظوم و منثور حسام الدین مقامی کیاست به شما که ازدواج کرده اید یا می خواهید بکنید.
صفحات کتاب :
52
کنگره :
PIR8361‭‬ ‭/ق2‬‬‮‫‬‭م4 1394‬
دیویی :
8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
3752014
شابک :
978-600-707-526-5‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه مرکز مشاوره