امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
10,000
نظر شما چیست؟
بیا تا فقط
جمع مان جمع باشد
ببین !
بین من و عشق و باران و پنجره
تنها جای توست که خالی ست ...
***

با چترِ بسته ایستاده ام زیر باران
مردم می خندند به من
نمی دانند !
زیر چترِ یاد تو
نه خیس می شوم ، نه سرد
***

قصه ی تلخی ست این قصه
تو عاشق او هستی
من عاشق تو
کسی هم عاشقِ ...
قصه ی تلخی ست این قصه !
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
64
کنگره :
‫PIR8334‬‭ /ح7325‫‭ب8 1393
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3527139‬
شابک :
978-600-286-067-5

کتاب های مشابه بگو سراغ تو را از من نگیرند