امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 19,000
نظر شما چیست؟
بهار اشک های آفاق را پاک کرد و در حالی که موهای دختر جوان را لابه لای انگشتانش تاب می داد ادامه داد:
آن زمان من زنی سرحال و بشاش بودم ، کنار چشمه نشسته بودم که ناگاه دست مردی را روی دهانم حس کردم، نمی توانی تصور کنی چه حالی به من دست داد، او دهانم را گرفته بود تا صدای فریادم به هیچ جا نرسد...
صفحات کتاب :
440
کنگره :
‭‭PIR7994 /‮الف‬316‬‭د4 1393‬‬
دیویی :
8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3496206
شابک :
‫‬‭978-964-8007-35-0
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه در انتظار بهار