امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 24,000
نظر شما چیست؟
راستی زندگی چه زیبا بود
عشق اگر آشنای دل ها بود
*
راستی ، راستی چه می شد عشق
اولین حرف دفتر ما بود
*
هر سحر در نگاهِ آیینه
گرمی آفتاب پیدا بود
*
خاطرت هست راه گم کردی
آمدی پیش ما چه غوغا بود؟
*
دوستی، می گذشت از کوچه
عشق مهمان خانه ی ما بود .
صفحات کتاب :
133
کنگره :
‫PIR7963‭ /ن885‭‬‫‬‭م4 1392
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3024103
شابک :
978-964-8310-81-8‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه رقص مرگ برگها