امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
این کتاب مجموعه ای از ضرب المثلهای رایج در زبان فارسی است که مصداق و نظیر آنها در فرهنگ و زبان انگلیسی نیز یافت می شود و علت گزینش این ضرب المثلها وجود واژه های موجود در آنهاست که با عنوان کتاب به طور مستقیم در ارتباط هستند، بدیهی است که شمار آنها بیش از این تعداد محدود است و شما مشتاقان زبان انگلیسی می توانید با همت خود بر تعداد آنها بیفزایید.
همیشه به خاطر داشته باشیم که رمز پیشرفت، استفاده از گنجینه ارزشمند آموخته هاست.
***
حرام از همان راه که می آید، می رود.
lll gotten goods never proper.
***
مسجد جای خر بستن نیست.
Every land has its law.
صفحات کتاب :
60
کنگره :
‫‭PIR3996‫‭/پ24پ9 1393
دیویی :
‫‭398/9‬‮فا‬
کتابشناسی ملی :
2392351
شابک :
978-964-8310-52-8
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه پندهای حکیمانه