امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
اینکه بشینی و کسی کتاب ها را خط به خط برایت بخواند، به نظر می رسد بهترین تجربه و دل چسب ترین حالت کتاب خواندن باشد؛ به ویژه برای ما ایرانی ها که از قدیم الایام گوشمان به شنیدن قصه های مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان عادت داشته است. این رو زها هم که...
صفحات کتاب :
12
شماره :
217
تاریخ نشر :
1393/09/01

کتاب های مشابه دو هفته نامه مهر شماره (217)