نظر شما چیست؟
بچه‌ها هر روز توی پارک فوتبال بازی می‌کردند. آن روز فابین و نیکلاس سرگروه بودند و می‌خواستند تیم‌های خود را انتخاب کنند.
نیکلاس،‌برای این سرگروه شده بود که بهترین بازیکن بود و فابین هم برای این که توپ مال او بود.
پس از شروع بازی، تیم فابین با اولین حمله، یک گل زد و جلو افتاد. اما نیکلاس خیلی زود جبران کرد و گل مساوی را زد. کمی هم قبل از پایان نیمه‌اول نتیجه را به دو بر یک تغییر داد. چند دقیقه بیشتر به پایان بازی نمانده بود که تیم نیکلاس گل سوم را هم زد.
یک بازی جالب:
شما به شش بازیکن، دو تا توپ، دو جعبه مقوایی بزرگ احتیاج دارید. دو گروه درست کنید و به هر کدام یک توپ بدهید. اعضای هر گروه را پشت سر هم قرار دهید. هر کدام از جعبه‌ها باید حدود ده متر از جایی که ایستاده‌اید فاصله داشته باشند. حالا شروع کنید. اولین نفر از هر گروه باید توپ را میان پاهای خود نگه دارد و آن را به طرف جعبه ببرد و با آن داخل جعبه بپرد و خیلی سریع دوباره با توپ به طرف گروه خودش برگردد. حالا دومین نفر از گروه باید همین کار را انجام دهد. اگر توپ از پایتان بیفتد باید به همان جا برگردید و دوباره شروع کنید. هر گروهی که سریع‌تر بازی را تمام کرد، برنده است.

کتاب های مشابه گل! گل!