امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,985
نظر شما چیست؟
طرح تولید نمایشنامه های آسان 000 در جهان بی نظیر است و مشابه ندارد، زیرا هریک از صد و پنجاه نمایشنامه این مجموعه و چهار بخش ضمیمه آن امکانی را فراهم می کند که حتی مربی و دانش آموز ناآشنا به تولید تئاتر بتواند به آسانی و بدون نیاز به امکانات تئاتری این نمایشنامه ها را درمحیط محدود کلاس و یا سالن حرفه ای اجرا کند 0
استقبال بسیار گستردة مدارس ایران و نیز گرو ههای خارج از مدارس نشان می دهد در این نمایشنامه ها همه شرایط محتوایی و اجرایی خاص کودک و نوجوان رعایت شده است 0 تعیین مقاطع سنی مهدکودک، ابتدایی، راهنمایی، و دبیرستان و تفکیک جنسیت از دیگر ملاحظات نویسنده است.
صفحات کتاب :
290
کنگره :
PIR8044‭ /و76‭‬‫‬‭گ37 1392
دیویی :
[ج]8‮فا‬2/62‬
کتابشناسی ملی :
3040531‬
شابک :
978-600-175-494-4‬‬
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2492-6

کتاب های مشابه گربه خواب آلود