امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
43,300

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
فیلمنامه چیست؟
اگر بخواهیم تعریف ساده و روشنی از یک فیلمنامه ارائه دهیم، می توانیم بگوییم که آن مبنای نوشتاری یک فیلم است. بسیاری از فیلم سازان در جست وجو برای تعریفی که چیزی بیش از این ارائه دهد به استعاره و مجاز رو می آورند.
برخی فیلم سازان فیلمنامه را به نقشه راه تشبیه می کنند. این تعریف سودمندی است. چون مردم را تشویق می کند که به داستان های فیلم همچون یک سفر ـ مجازی یا غیر مجازی ـ بنگرند؛ که البته به طور معمول این گونه هستند. دیگران به فیلمنامه به عنوان طرح و نقشه نگاه می کنند. این نگاه معمارانه سودمند است. زیرا که بر ساختمان تأکید می کند؛ اندیشه ای که می گوید فیلم چیزی است که طراحی و ساخته می شود. و اما در نظر برخی فیلمنامه یک آگهی فروش برای یک محصول آینده، یعنی فیلم تکمیل شده، است. این نگاه تاجرانه به نوبه خود واقعیت دارد. فیلم ساختن نیازمند پول است و طریقه کسب آن پول این است که ایده روشنی از داستانی که قصد روایت آن را دارید و همچنین طریقه روایت آن به سرمایه گذاران و صاحبان منافع ارائه دهید.
صفحات کتاب :
318
کنگره :
PN1996‫‭‬‭‬‮‭/گ4ف9 1389
دیویی :
808/23
کتابشناسی ملی :
2055958
شابک :
978-964-506-968-9
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-2491-9

کتاب های مشابه فیلمنامه کوتاه