نظر شما چیست؟
این کتاب مجموعه ای از ضرب المثلهای رایج در زبان فارسی است که مصداق و نظیر آنها در فرهنگ و زبان انگلیسی نیز یافت می شود و علت گزینش این ضرب المثلها وجود واژه های موجود در آنهاست که با عنوان کتاب به طور مستقیم در ارتباط هستند، بدیهی است که شمار آنها بیش از این تعداد محدود است و شما مشتاقان زبان انگلیسی می توانید با همت خود بر تعداد آنها بیفزایید.
همیشه به خاطر داشته باشیم که رمز پیشرفت، استفاده از گنجینه ارزشمند آموخته هاست.
***
کاسب، حبیب خداست.
Business man is loved by God
***
پول جن است و ما بسم الله.
Money is round and rolls away
صفحات کتاب :
60
کنگره :
‫‬‮‭PIR3996‫‮‬‮‭/پ24ل67 1393
دیویی :
‫‭398/9‮فا
کتابشناسی ملی :
2407285
شابک :
978-964-8310-51-1
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه پول و ثروت