امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
این کتاب مجموعه ای از ضرب المثلهای رایج در زبان فارسی است که مصداق و نظیر آنها در فرهنگ و زبان انگلیسی نیز یافت می شود و علت گزینش این ضرب المثلها وجود واژه های موجود در آنهاست که با عنوان کتاب به طور مستقیم در ارتباط هستند، بدیهی است که شمار آنها بیش از این تعداد محدود است و شما مشتاقان زبان انگلیسی می توانید با همت خود بر تعداد آنها بیفزایید.
همیشه به خاطر داشته باشیم که رمز پیشرفت، استفاده از گنجینه ارزشمند آموخته هاست.
***
آفتاب از کدام طرف در آمده؟
Look hat the cat's dogged in!
کتابشناسی ملی :
2392348
شابک :
978-964-8310-58-0
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
60
کنگره :
‫‭PIR3996‫‭/پ24ج9 1393
دیویی :
‫‭398/9‬‮فا

کتاب های مشابه جهان هستی