امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
داستان هایی که می خوانید، گزیده ی آثاری است که در کارگاه داستان نویسی دانشگاه آزاد اراک که در روزهای دوشنبه ی سال های تحصیلی 1378 تا 1380 با مشارکت دانشجویان رشته های گوناگون ، در اتاق گریم کارگاه نمایش برگزار می شد، سنجش و مطرح شده اند...
صفحات کتاب :
59

کتاب های مشابه داستان هایی برای دوشنبه ها