امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
عشق یعنی اینکه
وقتی راه می روی
راه بروم
وقتی می ایستی
بایستم
وقتی نگاه می کنی
نگاه کنم
و گنجشک ها این را نمی دانند
که از وقتی آب بازی می کردیم، بودند
وقتی راه می رفتیم بودند
وقتی می ایستادیم بودند
و از وقتی نگاه می کنیم هستند
صفحات کتاب :
72
کنگره :
1386 85 ج / 4587 PIR
دیویی :
5648/5 فا 5
کتابشناسی ملی :
1228687
شابک :
978-964-477-359-4‬
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه اولتیماتوم