امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,800
نظر شما چیست؟
به موازات توسعه فعالیت های اقتصادی و صنعتی جوامع مختلف بشری و بروز مسائل زیست محیطی، ارائه راهکارهای بهینه جهت جلوگیری از تبعات مخرب زیست محیطی امری مهم می باشد. یکی از موارد مهم زیست محیطی جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب می باشد . اجرا و بهره برداری صحیح شبکه های جمع آوری فاضلاب از یک طرف باعث کنترل آلودگی منابع آب های سطحی و زیر زمینی و محیط زیست می گردد و از طرف دیگر سبب کنترل بیماری های واگیر ناشی از آلودگی آب و محیط با فاضلاب می شود. امکان سنجی، طراحی، بهره برداری، نگهداری و بازسازی شبکه های فاضلابرو نیازمند فعالیتهای گسترده مدیریتی و مهندسی است که این مهم با استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در تمامی این مراحل با لحاظ قراردادن مسائل فنی و اقتصادی حاصل می گردد. این کتاب مشتمل بر مسائل پیش روی مهندسین و طراحان شبکه های جمع آوری فاضلاب مانند معیارهای ضرورت احداث شبکه جمع آوری، مبانی فنی و طراحی این شبکه ها و نرم افزارهای مرتبط با طراحی فاضلابروها می باشد و امید می رود بتواند گامی بلند در جهت پیشبرد اهداف طراحان و دانش پژوهان در این زمینه بردارد و نقطه نظرات متخصصین مربوطه را بر آورده سازد.
دیویی :
628/2
کتابشناسی ملی :
3754751
شابک :
978-964-5627-64-3
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
222
کنگره :
TD645‬‬‮‮‫‬‭/ع8م2 1393‬

کتاب های مشابه مبانی بهداشتی طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب