امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 18,000
نظر شما چیست؟
این کتاب مجموعه ای از ضرب المثلهای رایج در زبان فارسی است که مصداق و نظیر آنها در فرهنگ و زبان انگلیسی نیز یافت می شود و علت گزینش این ضرب المثلها وجود واژه های موجود در آنهاست که با عنوان کتاب به طور مستقیم در ارتباط هستند، بدیهی است که شمار آنها بیش از این تعداد محدود است و شما مشتاقان زبان انگلیسی می توانید با همت خود بر تعداد آنها بیفزایید.
همیشه به خاطر داشته باشیم که رمز پیشرفت، استفاده از گنجینه ارزشمند آموخته هاست.
***
دروغ شاخ و دم ندارد
The devil is cow calf twice a year
***
پشیمانی در دام چه سود؟
Try before trust
صفحات کتاب :
60
کنگره :
‫‭PIR3996‫‭/پ24خ6 1393
دیویی :
‫‭398/9‮فا
کتابشناسی ملی :
2386013
شابک :
978-964-8310-54-2
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه خصلتهای آدمی