امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 18,000
نظر شما چیست؟
این کتاب مجموعه ای از ضرب المثلهای رایج در زبان فارسی است که مصداق و نظیر آنها در فرهنگ و زبان انگلیسی نیز یافت می شود و علت گزینش این ضرب المثلها وجود واژه های موجود در آنهاست که با عنوان کتاب به طور مستقیم در ارتباط هستند، بدیهی است که شمار آنها بیش ...
دیویی :
‫‭398/9‬‮فا
کتابشناسی ملی :
2385988
شابک :
978-964-8310-55-9‬
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
60
کنگره :
‫‬‭PIR3996‫‬‭/پ24د8 1393

کتاب های مشابه دلدادگی