امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,800
نظر شما چیست؟
ما در چند دهه گذشته با پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی در همه زمینه‌ها از جمله علوم پزشکی و جراحی روبرو بوده و جراحی قلب نیز مانند دیگر علوم بخصوص با پیشرفت‌های شگرفی مواجه شده و علوم وابسته به آن از جمله گردش خون برون پیکری (CPB) از این قاعده مثتثنی نبوده و دچار تحولات زیادی شده است. در زمینه گردش خون برون پیکری و CPB منابع فارسی بسیار کم بوده و نیاز به کتاب‌های فارسی بیشتری در این زمینه احساس می‌شود.
کتابی که پیش رو دارید با استفاده از فصل‌های پرفیوژن و بای‌پس قلب و ریه از چند کتاب معتبر تهیّه و به علاقه‌مندان تقدیم می‌شود.
کتابشناسی ملی :
3707633
شابک :
978-600-369-001-1
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
330
کنگره :
‫RD598/35‭‬ ‭/ق83‫‭م4 1393
دیویی :
617/4120592

کتاب های مشابه مدیریت پرفیوژن در جراحی قلب