امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,600

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
چالش و هدف اصلی نخستین فصل از این کتاب، بیان اقدامات اولیه برای آغاز فرآیند نگارش متن اصلی پایان نامه است. برای این منظور، ابتدا چگونگی آغاز نگارش پایان نامه توضیح داده شده و سپس نحوه تعامل با اساتید راهنما، مشاور و داور با تمرکز روی توصیه های کاربردی جهت تهیه و تنظیم مواد و روش ها و تکنیک های نگارش متن پایان نامه ارائه می شود.
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
170
کنگره :
LB2369‫‬‮‭‫‬‭/ک4ت8 1394
دیویی :
001/42
کتابشناسی ملی :
4001959
شابک :
‫‬‭978-600-95832-3-2

کتاب های مشابه تکنیک های طلایی پایان نامه نویسی