امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 24,050

نظر دیگران درباره گزیده ی دیوان سعدی

نظر شما چیست؟
وقتی سعدی در سال ٦٠٦ هـ .ق در شیراز ولادت یافت مولانا در بلخ دوساله بود. جالب اینکه خاندان هر دو از عالمان دین بودند و نیز هر دو قریب سیزده ساله بودند که وطن مألوف را به قصد شامات و حجاز و عراق ترک کردند.
ولادت و دوران جوانی این دو رکن رکین ادب پارسی با هجوم مغول در سال ٦١٦ هـ .ق مقارن گردید چنانکه در سال ٦٢٨ هـ .ق به انقراض دولت خوارزمشاهیان انجامید. این فتنه بنیانکن موجب شد تا خاندان مولانای سیزده ساله در سال ٦١٧ هـ .ق عازم شامات شوند و قونیه، سرانجام ...
صفحات کتاب :
380
کنگره :
‫‬‭PIR5200‭‬ /آ19 1388پ
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/31
کتابشناسی ملی :
1931382
شابک :
‫‬‭978-964-506-856-9
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2494-0

کتاب های مشابه گزیده ی دیوان سعدی

با موفقیت اضافه شد
0