امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600
نظر شما چیست؟
بارخدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و مرزهای کشور اسلامی را به عزّت و جلالت استوار دار، مرزبانان را به نیرویت پر توش و توان ساز، و از ثروت بی پایانت عطای فراوانشان گذار.خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و بر شمار آنان بیفزا، و جنگ افزارشان برّان نما؛ حوزه مرزبانی شان را پاس دار، و نقاط حساس آن را حفظ فرما، جمعشان متحد ساز، و به تدبیر کارهایشان پرداز؛ آذوقه شان را پیاپی رسان، رفع مشکلاتشان بر خود دان، و با پیروزی آنان را توانا گردان؛ با دادن شکیبایی ایشان را یاری نما، و دقت نظر در نقشه جنگی به آنان عنایت فرما.

کتاب های مشابه ‫دعای بیست و هفتم امام سجاد (ع) : در حق مرزبانان و رزمندگان جهان اسلام