کتاب آیه های سبز (چاپی و pdf)

داستانها و نکات تربیتی از آثار استاد علی صفایی حائری

امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 29,000
خرید چاپی
105,000
10%
ت 94,500
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب آیه های سبز

کتاب آیه های سبز مجموعه ای است از برخوردها و حکایات مرحوم استاد که در نوشته ها و گفته های او پراکنده بود و به همت جمعی از دوستان گردآوری شده است. این ها واقعیاتی است که در قالب حکایت و داستان بیان شده و نشانه هایی است از شکوفایی و رویش و رشد.

برخوردهای او یادآور این کلام حضرت علی(ع) است در وصف پیامبر(ص) که می فرمود: «طبیب دوّار بطبّه»؛ طبیبی که منتظر نمی ماند تا به سراغش بیایند، بلکه او خود به سراغ بیماران می رفت؛ بیمارانی که خود و راه و مقصد را گم کرده بودند. و نگاه او به حوادث یاد آور این روایت که: «ما من شیء تراه عینک الا و فیه موعظة»؛ هیچ چیز نیست که چشمان تو آن را ببیند مگر این که در آن موعظه ای است. و به همین جهت همیشه می گفت:«در هر حادثه درسی است». او هر حادثه را آیه و نشانه ای می دید و یادآور درسی. و سعی می کرد تا این درس را در نوشته ها و گفته ها به دیگران منتقل کند.

... من جوانی را سراغ داشتم سخت وابسته ی لباس و قیافه اش بود، حتی وسواسی داشت که پارچه اش از کجا باشد و دوختش از فلان و مدلش از بهمان.

برای دوستی با او همین بس که از لباسش و اتویش و قیافه اش تحسین کنی و یا از طرز تهیه ی آن بپرسی. او عاشق ظاهر سازی و سر و وضع مرتب بود و به این خاطر از خیلی ها بریده بود تا این که عشقی بزرگ تر در دلش ریخت و با دختری آشنا شد و با هم سفری کردند و در راه تصادفی.

جوانک در آن لحظه ی بحرانی از رنج های خودش فارغ بود و خودش را فراموش کرده بود و به محبوبه اش می اندیشید و سخت به او مشغول بود. او به خاطر پانسمان محبوبش به راحتی لباس هایش را پاره می کرد و زخم ها را می بست و راستی سرخوش بود که خطری پیش نیامده است. هنگامی که عشقی بزرگ تر دل را بگیرد، عشق های کوچک تر نردبان آن خواهند بود.

صفحات کتاب :
250
کنگره :
‏‫‭PIR8134 /‮ف‬366‬‭آ9 1398‬
دیویی :
297/9515
کتابشناسی ملی :
7586389
شابک :
‭978-964-7803-25-0 ‬‬
سال نشر :
1398

کتاب های مشابه آیه های سبز