امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600
نظر شما چیست؟
پروردگارا، از غیر بریده ام و تنها دل به تو سپرده ام.و با تمام وجود روی به تو آورده.و از آنانی که خود گدای کوی تواَند روی برتافته ام . و روی خواهش از کسانی که خود نیازمند فضل تواند به دیگر سو گردانده ام .و آگاهم که گدایی کردن از گدایان از سفاهت رأی و ضلالت خِرَد است.

کتاب های مشابه دعای بیست و هشتم امام سجاد علیه السلام : در تضرع و بیان احتیاج انسان به یاری خداوند و زاری به درگاه ایشان