نظر شما چیست؟
در میان ده ها میلیارد انسانی که تاکنون بر روی این کره ی خاکی زیسته اند، عده ی کمی زندگی در آغاز «هزاره ی سوم» را تجربه می کنند. این فرصت به ما داده شده است تا در عجیب ترین، مبهم ترین، پیشرفته ترین و هیجان انگیزترین دوره ی تاریخ حیات بشر پا به میدان وجود بگذاریم و شاهد سال های آغازین قرن بیست و یکم باشیم. با این همه، قرن حاضر شاید به حساس ترین، نگران کننده ترین، فاجعه بارترین و تلخ ترین دوره تاریخ تبدیل شود؛ اگر بر آن چه بر انسان می گذرد بی اعتنا باشیم.
دیویی :
938/599
کتابشناسی ملی :
: 1860134
شابک :
978-964-477-737-0
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
224
کنگره :
4 ف 5 ح / 281 GN

کتاب های مشابه فراتر از تکامل