امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
پروژه: نجات کمونیسم از بی آبرویی اش. کمونیسم که زمانی در مقام آزادسازی کار از خلال آفرینش جمعی بشر به آن توسل می جستند اکنون در عوض انسانیت را خفه کرده است. ما در کمونیسم آزادسازی تمام امکانات فردی و جمعی را می بینیم موظفیم این آرایش و مرتب سازی اندیشه و میل را - که فرد را نابود می کند- واژگون سازیم.
صفحات کتاب :
135
کنگره :
‫‬‭HX542‫‬‭/گ2ف6 1391
دیویی :
‫‬‭335/4
کتابشناسی ملی :
2649492
شابک :
‭978-600-174-023-7
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه فضاهای جدید آزادی