امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
یکی از مشهورترین موضوعاتی که به سبب آن اختلاف کلی علم و دین رقم خورد، بحث آفرینش و به نوعی تقابل آن با نظریه تکامل در علم بود. در ابتدا با مطرح شدن این نظریه بسیاری از اندیشمندان دینی به مقابله با تفسیر تکاملی از دنیا و موجودات درون آن پرداختند و آن را مخالفت آشکار با مبانی و گزاره های دینی قلمداد می کردند. البته نظریه تکامل از آغاز تاکنون با یک سیر تدریجی مواجه بوده است که می توان این سیر کلی را به دو شاخه اصلی تقسیم کرد:
1. تکامل ریز که بر طبق آن، تکامل در مقیاس کوچک تنها در میان تعداد محدودی از جانداران در زمان کوتاهی رخ می دهد. همانند گونه ای خاص از پرندگان که در طول زمان دارای نوک و منقارهای پیچیده تری شده اند تا بتوانند مطابق با شرایط جغرافیای منطقه به حیات خود ادامه دهند. این تفسیر از تکامل حتی در میان مخالفین و معترضین (قائلین نظریه طراحی هوشمند) نیز قابل قبول و به اثبات رسیده است.
2. تکامل درشت که مطابق با این تفسیر، تبدل انواع در کلیه موجودات دنیا و انواع مختلف شکل گرفته است. این تفسیر از تکامل شامل انسان نیز می شود و او را نوع تبدل یافته ای از بوزینگان می داند.
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
156
کنگره :
‫‭‭BL240/3‫‭/‮الف‬4ع4 1394
دیویی :
215
کتابشناسی ملی :
‫ 3942118‬
شابک :
‫‭978-600-318-054-3‬‬

کتاب های مشابه عدم تعارض علم و دین