امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
از روزی که بشر به عرصه ی هستی پا گذاشته است، رمزگشایی از هستی و به طور خاص هستی خویش را در سر داشته است که حاکی از نیاز جدی او به یافتن معنای زندگی است. حوادث دوران اخیر همچون افسردگی ها و خودکشی ها نشان از بی حاصلی تلاش بشر در تحصیل معنا برای زندگی خویش است. از دهه 1970 به بعد دلایلی نظیر ناتوانی علم در پاسخ به سؤالات اساسی انسان، پدید آمدن محدودیت های نظری و عملی علم و نمود آثار فردی–اجتماعی دین، زمینه را برای احیای معنویت ها و بازگشت دوباره به خدا و دین فراهم نموده است. نظریه های معناداری طبیعت گرا در فضای ملحدانه غرب تلاشی در جهت یافتن پاسخی شایسته برای سؤال های هستی شناسانه درباره زندگی به شمار می آید. (گلشنی، 1379: ص42- 20) لذا در مطالب کتاب پیش رو بر آنیم تا نظریه های معناداری بر اساس اندیشۀ اسلامی و به طور خاص دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی را مورد دقت نظر قرار دهیم .
صفحات کتاب :
134
کنگره :
BBR1123‭‬ ‭/ ز85‫‭ش2 1394
دیویی :
189/1
کتابشناسی ملی :
4036937
شابک :
978-600-318-062-8‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه معناداری زندگی از دیدگاه ملا صدرا