امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000
نظر شما چیست؟
در این پژوهش نشان داده شده است که چگونه سازمان های اطلاعاتی آمریکا با اتخاذ سیاست هایی حمایت از گروههای تجزیه طلب ،شبکه های جاسوسی ، مخالفان نظام ، گروه های تروریستی و... در پی براندازی وتقابل با جمهوری اسلامی برآمده است و همچنین برای بالا بردن هزینه های زندگی در ایران اقدامات خودسرانه ی گسترده ای در راستای اهداف خود مبنی بر براندازی نظام جمهوری اسلامی و یا حداقل تغییر رفتار آن انجام داده اند و همچنین این مجموعه با نگاهی به نظام های جاسوسی ، عملکرد سازمان های مهم اطلاعاتی دنیا همچون ک.گ.ب، موساد ،سیا ...
در این تحقیق ساختار جامعه اطلاعاتی آمریکا در تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی وتبیین قرار گرفته است...
صفحات کتاب :
314
کنگره :
‫‬‭E156‫‬‭/ب3ت2 1393
دیویی :
‫‭973
کتابشناسی ملی :
3465004
شابک :
978-964-9975-65-8
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه تاثیر الگوهای استراتژیک آمریکا بر گفتمان های امنیتی