نظر شما چیست؟
بعد مدتی که از ورودم به کار نمایش توسط روانشاد عباس نفری ،یکی از پیش کسوتان کار نمایش در همدان گذشت ،دائم این اندیشه در مغزم جا کرده بود که ایران و یونان ، هردو دو کشور متمدن و قدرتمند جهان کهن بوده اند، اما چرا یونان دارای چنان تاریخی مدون در هنر نمایش است و کشور ما حتی در تدوین تاریخ سیاسی و اجتماعی خودهم دارای مشکل؟!و هر چه هم که به عنوان کتب و منابع تاریخی دارد، کلی گویی است و صرفا تاریخ پادشاهان و آنچه راهم که غریبان برایمان نوشته اند ،بسیاری از موضوعات و مطالبشان به باور نمی گنجد...
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1434-7
صفحات کتاب :
260
کنگره :
‫‭‭‬‭PN2952‫‭‬‭/ع2ن8 1389‮‬
دیویی :
‫‭‬‭‬‭792/0955‮‬
کتابشناسی ملی :
‫ ‫‬‬‭م85-44736‬‮‬‮‬
شابک :
978-600-175-077-9

کتاب های مشابه نمایش های ایرانی (جلد هفتم)