امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
بی تو...؟!
ای حضرت عشق !خاک ایران بی تو... !؟
سرسبزی خطه ی خراسان بی تو ... !؟

نه ،فرضیه باطل و نافرجامی ست
بودن به خدا ندارد امکان ، بی تو...
***
من ماندم و ...
هی با کلمات کل کل و آخر هیچ
روی لب من سکوت و در دفتر هیچ

من ماندم و داغ از تو گفتن بر دل
وا کن گره از زبان من، دیگر هیچ.
صفحات کتاب :
66
کنگره :
‫PIR7953‭/س94‫‭ک2 1391
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3245247
شابک :
978-600-247-115-4
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه کبوترانه بخوان آسمان هشتم را