امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر درباره توانایی اجتماعی کودکان با اختلال اتیسم و نقص توجه/ بیش فعال، اطلاعات مفیدی را برای درمانگران بالینی و متخصصان تعلیم و تربیت فراهم می آورد. همچنین منبع خوبی برای والدینی که درصدد یافتن پاسخی برای مشکلات اجتماعی فرزندانشان هستند. در این کتاب سعی شده، ضمن توضیح ماهیت این دو اختلال، زمینه مشکلات اجتماعی آنها نیز تبیین شوند. در کتاب حاضر، اطلاعاتی را درباره توانایی اجـتماعی افــراد دارای اختلال های مختلف در دامنه ای از رایجترین آنها یعنی اختلال های اتیسم و نقص توجه / بیش فعالی ارائه شده است. ..
صفحات کتاب :
167
کنگره :
‫‬RC506‭‬‭ /ک86‬‬‮‫‬‭س9 1393
دیویی :
‫‬‭‬‭649/154
کتابشناسی ملی :
3611380
شابک :
978-600-309-112-2
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه کودکان با اختلال اتیسم و نقص توجه بیش فعال