دانلود کتاب قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی (بخش اول)

امتیاز
5 / 4.9
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

دانلود کتاب قانون مجازات اسلامی، به صورت صوت همگام با متن توسط داداِستان رایگان در فراکتاب ارائه شده است. با نصب نرم افزار می‌توانید آن را به راحتی در اختیار بگیرید.

معرفی کتاب قانون مجازات اسلامی

عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/9/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
قانون مجازات اسلامی: کتاب اول ـ کلیات

دانلود رایگان کتاب قانون مجازات اسلامی pdf

دانلود رایگان کتاب قانون مجازات اسلامی در ادامه برای دانلود در اختیار شماست.

خلاصه کتاب قانون مجازات اسلامی

در بخش اول کتاب اول که کلیات را در بر می گیرد این گونه آمده است: مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
این کتاب ۶۳ ماده قانون و تبصره های آن را در دو بخش به شرح ذیل تشریح میکند:
بخش اول با عنوان مواد عمومی که دارای چهار فصل با عنوان های تعاریف، قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان، قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان و قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری می باشد.
بخش دوم با عنوان مجازات ها، متشکل از هشت فصل با عناوین؛ فصل اول ـ مجازات های اصلی، فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی، فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها، فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن، فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم، فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات، فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی و فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط می باشد.

برشی از متن کتاب قانون مجازات اسلامی

ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

کتاب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۹ Pdf

دانلود رایگان کتاب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۹ امکان پذیر نیست چون این قانون هنوز در روزنامه رسمی منتشر و برای اجرا ابلاغ نشده است. ولی قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در فراکتاب به صورت رایگان در دسترس همگان موجود می‌باشد. 

دانلود قانون مجازات اسلامی

دانلود رایگان کتاب قانون مجازات اسلامی Pdf در نرم‌افزار فراکتاب امکان پذیر می‌باشد. پس از دانلود می توانید آن را در کتابخوان فراکتاب مطالعه کنید.

دانلود رایگان کتاب قانون مجازات اسلامی pdf

دانلود قانون مجازات اسلامی جدید برای اندروید به نرم‌افزار فراکتاب مراجعه کنید.

دانلود قانون مجازات اسلامی با اصلاحات جدید

اصلاحات جدید هنوز منصوب و ابلاغ نشده است، ولیکن مصوبه سال ۹۲ در فراکتاب به صورت رایگان موجود می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی

مشخصات قانون مجازات اسلامی در جدول زیر آورده شده است:

مشخصات
ناشر: مجلس شورای اسلامی
نویسنده: نمایندگان مجلس شورای اسلامی
تعداد صفحه: 117
موضوع: قانون مجازات اسلامی
قالب: pdf رایگان و صوت همگام با متن رایگان

کتاب های مشابه قانون مجازات اسلامی (بخش اول)