نظر شما چیست؟
خداوندا، ما را در روزی مان به بدگمانی به روزی رسانی ات گرفتار و بیازمودی، و در مدت عمرمان با آرزوی های دور و دراز مبتلا و امتحان فرمودی؛ به طوری که روزی خود را ـ که تو دهنده آنی ـ از جیره خواران آستانت طلبیدیم، و با آرزوهای گسترده مان به طول عمر کهن سالان طمع بستیم و برای خود آرزو نمودیم.
خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و یقینی راستین ارزانی مان دار که ما را از رنج کسب مال کفایت کند، و آرامشی ناب نصیبمان فرما که ما را از شدت نگرانی رهایی دهد.

کتاب های مشابه دعای بیست و نهم امام سجاد علیه­ السلام : به گاه تنگدستی از رزق و روزی