امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,985
نظر شما چیست؟
فعالیت های فرهنگی، به ویژه تئاتر، می تواند مردمان نسلی را برای مقابله روشن بینانه با مسائل و مشکلات موجود و آینده توانا سازد و به نوجوانان و جوانان یاری دهد پرسش های واقعی و پرمایه و عمیق را مطرح کنند و طرح های روشن و اطمینان بخش برای بهروزی بخواهند و در اختیار گیرند. عرضه دلایل زندگی به جوانان علتی غایی است و دیگر علل غایی را در بر می گیرد. اما تئاتر آموزش و پرورش شرایط ویژه خود را دارد.مدرسه، که دومین اجتماع خاص بعد از خانه است، حساس ترین محل برای فراگیری رفتارهای اجتماعی و کاربردی کردن علوم با هدف بهبود کیفیت زندگی است...
صفحات کتاب :
274
کنگره :
PIR8044 /و76‬‫‬‮‭و7 1392
دیویی :
8‮فا‬2/62‬
کتابشناسی ملی :
3035776
شابک :
978-600-175-481-4‬‬
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-1490-3

کتاب های مشابه وقتی ماهی غرق می شود