امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در جامعه ی امروزی ما براساس عرفی به جای مانده از قدیم متأسفانه روشی غلط از زندگی بر جای مانده است که ما را به افراط و تفریط کشانده و از روش صحیح اعتدال و میانه روی به دور داشته است، لکن، آموزه های آئین و مکتب، خلافِ عرف مرسوم است چرا که، دین ما را به قناعت، میانه روی، حسن تقدیر و اصلاح مال و در عین حال باعزت زندگی کردن و بی نیاز از مردم بودن را می آموزد.
دین، ما را نه به کم و نه به زیاد بلکه به اعتدال که همان میانه روی صحیح است ارشاد می کند.
سیره ی عملی بزرگان مکتب نیز مؤید این است که انسان باید به گونه ای زندگی کند که از کردار و عمل خود، نه به سستی کشیده شود و نه از آن عمل زده شود و این روش اعتدال را در همه ی امور سیطره داده اند، در عبادت حدّ وسط، در عقیده اعتدال، در خورد و خوراک میانه روی...
صفحات کتاب :
20

کتاب های مشابه احادیث یارانه ای