نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«بوسه‌ی عذرا» در زمره نخستین رمان‌های سیاسی ترجمه شده در عصر قاجار به حساب می‌آید که با اندیشه‌ای روشنفکرانه در سال 1311 ش ترجمه شده ولی تا 1326 ش اجازه‌ی چاپ نیافت. برخی مترجمان ایرانی تلقی خاصی از این رمان داشتند و آن را تنها نوع ادبی می‌دانستند که ضمن گیرایی و جذابیتش در سرگرم کردن خواننده، می‌تواند موجب توسعه و ارتقای فرهنگ و فراگیر شدن آموزش در ایران شود.
داستان کتاب، به انسان‌هایی مربوط می‏شود که در آغاز، شناختی از یکدگیر ندارند، امّا براثر اتفاق و تصادف بر سر راه هم قرار می‏گیرند و دوستی یا دشمنی ‏هایی عمیق بین آنان پدید می‏آید. محتوای این رمان تاریخی، شورش آزادی‌خواهان بوهمیا در اتریش در قرن پانزدهم میلادی علیه سلطنت و ارباب کلیسا است. این کتاب، قهرمانان واحدی ندارد؛ هر چند سرارنست کلمار ـ فرستاده پادشاه اتریش قهرمان اصلی داستان است و در سراسر قصّه حضور دارد، هر یک از کسانی که به گونه‏ ای ...
صفحات کتاب :
784
کنگره :
‫‭PZ3‫‭‭/ر87ب9 1389
دیویی :
‫‭823/8
کتابشناسی ملی :
2123336
شابک :
‫‬‮‭‫‬‮‭978-964-2806-30-0
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه بوسه عذرا